Her finder du regler og gode råd om opsendelse af modelraketter i Danmark

I Danmark er det tilladt for enhver, under opsyn af en myndig person, at opsende modelraketter op til 100 m, så længe man overholder sikkerhedsstyrelsens anbefalinger. 

Pr. 1/1 2022 gælder sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om opsendelse af små ikke statslige raketter. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2275

Følg producentens anvisninger af produktet. Det er ikke tilladt at at ændre, adskille eller forarbejde raketmotorer.

 

Selv om modelraketter er sjove at lege med, så er det ikke legetøj når der indsættes en raketmotor.

Børn bør ikke have adgang til motorer og pyrotekniske tændsatser uden voksen supervision.

 

Hold sikker afstand til personer, bygninger og husdyr. 

Vær opmærksom på at alle i sikker afstand opmærksomme når raketten affyres. Denne afstand er 50-100 m.

 

Lad ikke børn fyre raketter af uden voksen supervision.

 

Som raketaffyrer er DU ansvarlig for en sikker opsendelse.

 

 

En sikker affyring - tjekliste.

  1. Blæser det maksimalt 5 -8 m/s?
  2. Er raketten samlet ordenligt, og er løsdele i raketten fastgjort via snor til faldskærm?
  3. Kan raketten frit dale ned op til 500 m væk i vindretningen.
  4. Står affyringsrampen på et plant underlag og uden at kunne vælte?
  5. Anvender du den rigtige størrelse motor, efter producentens anvisninger?
  6. Har du monteret tændsats ordenligt efter anvisningerne i pakken. 
  7. Er alle i 100 m afstand opmærksom og kan høre dig når du starter affyringen.
  8. Start højlydt nedtælling. Eksempelvis : "Der affyres om 10 -9 -8" 

 

God fornøjelse.